پیدا

وحید ی رسما به ترابوزان اسپور پیوست

درخواست حذف اطلاعات

ع -وحید- ی-رسما-به-ترابوزاناسپور-پیوست وبسایت رسمی برنامه نود - بازیکن فصل گذشته پرسپولیس با عقد قراردادی رسما به تیمی از لیگ ترکیه پیوست. به گزارش وب سایت نود، وحید ی که روز گذشته در تست های پزشکی باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه شرکت کرده بود، امروز با امضای قراردادی دو ساله، رسما به این تیم ترکیه ای پیوست. ترابوزان اسپور فصل گذشته در رده پنجم لیگ ترکیه قرار گرفت و وحید ی اولین بازیکن ایرانی تاریخ این تیم خواهد بود.